top of page
IMG_0214f-ex.jpg

+972-3-5610178 :טל

+972-3-5610286 :פקס

רישיון עריכת דין - במדינת NY, USA (מ-2007)

עו"ד אפרת שריקי, מנהלת פרויקטים בכירה

ניהול מכרזים ופרויקטים, אסטרטגיה

אפרת שריקי מנהלת בכירה בתחום ניהול המכרזים, הפרויקטים והאסטרטגיה בדגש על ניהול תהליכים מורכבים ותהליכי בקרה, ובין לקוחותיה נמנים גופים ציבוריים מובילים.

 

עם למעלה מ-13 שנות ניסיון, אפרת מלווה גופים ציבוריים בהליכים מכרזיים ופרויקטים מורכבים ובגיבוש תכניות אסטרטגיות ועסקיות בדגש על התייעלות ארגונית וניהול ובקרת תהליכים. במהלך השנים, הובילה אפרת מספר רב של פרויקטים ומהלכים לאומיים מצד המדינה, ומלווה גופים בתחומי הבינוי, הביטחון, הרכש, התפעול, הטכנולוגיה והאסטרטגיה.

 

אפרת מתמחה בגיבוש מתווי התקשרות, כתיבת מסמכי מכרז ויצירת מנגנונים ייעודיים העונים לצרכי הלקוח, החל משלב הייזום ועד לשלב ביצוע הפרויקט ואף בליווי, ניהול בקרה ופיקוח על ההתקשרות.

 

בנוסף, אפרת מלווה חברות וגופים בתהליכי התייעלות נרחבים חוצי-ארגון בדגש על התקשרויות וניהול ספקים, תוך חתירה לקידום חדשנות, יצירת כלים משמעותיים להתייעלות, הקצאה תקציבית יעילה ועוד.

 

קודם לתפקיד זה שימשה אפרת כמנהלת פרויקטים באגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, בייזום וקידום פרויקטי BOT המקודמים על ידי אגף החשב הכללי.

השכלה

בעלת LLB במשפטים המסלול האקדמי של המכללה למנהל

רישיון עריכת דין – במדינת ישראל (מ 2005)

bottom of page