top of page
תמונה ברק להעלאה לאתר מעודכן.jpg

+972-3-5610178 :טל

+972-3-5610286 :פקס

ברק הראל- יפתח, שותף

מימון פרויקטים - סקטור ציבורי, ניהול מכרזים ופרויקטים

ברק הראל יפתח מתמחה בניהול פרויקטים, ובליווי פיננסי ומכרזי של פרויקטים מורכבים, בדגש על פרויקטים בתחום התשתיות.

על לקוחותיו נמנים מגוון רחב של תאגידים ציבוריים ופרטיים מובילים.

עם כ-8 שנות ניסיון, ליווה ברק פרויקטים רבים, בין השאר עבור חברת נתיבי איילון, חברת כביש חוצה ישראל, משרד האוצר, נת"ע, המשרד לביטחון פנים ועוד רבים.

 

לברק התמחות ייחודית בניהול פרויקטים, ליווי פרויקטי PPP מורכבים, יצירת מתווים יעילים ליישום פרויקטים, ובליווי משאים ומתנים מורכבים, בדגש על תחום התשתיות בכלל ותשתיות התחבורה בפרט.

השכלה

בעל B.A. במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה

בעל M.B.A במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה

bottom of page