משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג יואל עם אקויטל והערכת שווי החברות

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג מבני תעשיה עם כלכלית ירושלים והערכת שווי החברות

press to zoom
כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות במכירת פרויקט אגירה שאובה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

press to zoom
כ- 1.5 מיליארד ש"ח
כ- 1.5 מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

press to zoom
גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

press to zoom
כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים, הערכת שווי ואיתור רוכש למתקני התפלה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

press to zoom
כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

press to zoom
כ-1.5 מיליארד ש"ח
כ-1.5 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
כ- 1.2 מיליארד ש"ח
כ- 1.2 מיליארד ש"ח

ליווי שלב התפעול וייעוץ פיננסי לנתיב המהיר

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

press to zoom
כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח במסגרת הסדר חוב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוזה תשתיות עירוניות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ פיננסי בהקמת 2 תחנות כח בשיטת קוגנרציה

press to zoom
כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליכים משפטיים

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

הערכת שווי עבור בית המשפט המחוזי

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בדיקת כדאיות פרויקט תשתיות

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למאגר נתוני אשראי

press to zoom
כ-200 מיליון ש"ח
כ-200 מיליון ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לבניית בית עירייה ברעננה

press to zoom
כ-500 מיליון ש"ח
כ-500 מיליון ש"ח

ליווי מציע בהגשת הצעה כולל בניית מודל פיננסי ניתוח הסכמים ודוחות כספיים

press to zoom
כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למכרז הפעלה

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי ייעוץ פיננסי בגיבוש המכרז לפרויקט קריית המודיעין

press to zoom
כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

הכנת חוות דעת כלכלית וליווי שוטף של זכיין הרכבת הקלה בירושלים

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הערכת שווי חברת אנשי העיר

press to zoom
כ-600 מיליון ש"ח
כ-600 מיליון ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי ובקרה כלכלית

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות ומציאת שותף לעסקת קבלן

press to zoom
חוצה ישראל
חוצה ישראל

ליווי הפרויקט בתקופת הפיתוח, שלב הסגירה הפיננסית ושלב ההקמה וכן ליווי כלכלי שוטף בשלב ההפעלה של הקטעים הצפוניים (3 ו-7) של כביש 6

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בנייה והכנה של תכנית חומש אסטרטגית מקיפה וחוצה חטיבות לחברת נתיבי איילון

press to zoom
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל

ליווי להקמת חברה ממשלתית חדשה, הגדרת מטרות ויעדים, מבנה ארגוני ותקציב נדרש

press to zoom
משרד הבריאות
משרד הבריאות

בחינת הקמת גוף בתחום פיתוח וייצוא שירותי בריאות ישראליים

press to zoom
החשב הכללי
החשב הכללי

ליווי בשיפור מיקום ישראל במדד Doing Business העולמי

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

פיתוח האסטרטגיה והכוונת תחומי פעילות לחברת שיכון ובינוי אנרגיה תוך ניתוח טרנדים ומגמות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

גיבוש תכנית אסטרטגית לאגף אזרחים ותיקים במשרד העבודה והרווחה

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת מו"מ עם מחזיקי האג"ח

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ליווי וזכייה במכרז לתפעול רכבל בחיפה

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג יואל עם אקויטל והערכת שווי החברות

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג מבני תעשיה עם כלכלית ירושלים והערכת שווי החברות

press to zoom
כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות במכירת פרויקט אגירה שאובה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

press to zoom
כ- 1.5 מיליארד ש"ח
כ- 1.5 מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

press to zoom
גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

press to zoom
כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים, הערכת שווי ואיתור רוכש למתקני התפלה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

press to zoom
נתיבי איילון
נתיבי איילון

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

press to zoom
כ-1.5 מיליארד ש"ח
כ-1.5 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
unnamed
unnamed

ליווי שלב התפעול וייעוץ פיננסי לנתיב המהיר

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

press to zoom
כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח במסגרת הסדר חוב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוזה תשתיות עירוניות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ פיננסי בהקמת 2 תחנות כח בשיטת קוגנרציה

press to zoom
כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

press to zoom
download
download

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליכים משפטיים

press to zoom