top of page

משה חביב, שותף

מימון פרויקטים - סקטור ציבורי, ניהול מכרזים 

משה חביב מתמחה בייעוץ לפרויקטים בתחום התשתיות, ניהול מכרזים מורכבים ובניית תכניות בקרה וניהול. על לקוחותיו נמנים מגוון רחב של תאגידים ציבוריים ופרטיים מובילים.

עם למעלה מחמש עשרה שנות ניסיון, משה ייעץ וליווה מכרזים מורכבים, בין השאר עבור משרד הביטחון, משרד האוצר, נת"ע, כביש חוצה ישראל, נתיבי איילון, נתיבי ישראל, בנק ישראל והמשרד לביטחון פנים.

למשה התמחות ייחודית בתורת המכרזים ובבניית פתרונות למכרזים בתחומי התשתיות, הבנקאות, הביטוח, הנדל"ן, הטכנולוגיה והתחבורה.

בנוסף, למשה התמחות בבניית מנגנוני גידור פיננסים וליווי עסקאות גידור ועסקאות מימון פרויקטים.

קודם לתפקיד זה שימש משה כיועץ למשרד האוצר בליווי פרוייקטים ומכרזים מורכבים וכמנהל פרויקטים בחברת ייעוץ מובילה בתחום המימון והתשתיות.

השכלה

בעל.B.A בכלכלה ומנהל עסקים בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן

בעל.M.A בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית

09_edited.jpg

+972-3-5610178 :טל

+972-3-5610286 :פקס

bottom of page