משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

חוצה ישראל
חוצה ישראל

ליווי הפרויקט בתקופת הפיתוח, שלב הסגירה הפיננסית ושלב ההקמה וכן ליווי כלכלי שוטף בשלב ההפעלה של הקטעים הצפוניים (3 ו-7) של כביש 6

download
download

Establishing a five-year strategic plan for Ayalon Highway company

Israel Land Authority
Israel Land Authority

Establishing a government company that is dealing with the construction of infrastructure for new neighborhoods

Ministry of Health
Ministry of Health

Establishing a government company that develops and exports Israeli health services and products

General Accountant's Department
General Accountant's Department

assistants in improving Israeli's position in the global Doing Business index

Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Developing the recommended strategy for Shikun & Binui energy via analysis of trends in the energy sector

Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Formulation of a Strategic Plan for senior citizens division of the Ministry of Labor and Social Affairs

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת מו"מ עם מחזיקי האג"ח

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ליווי וזכייה במכרז לתפעול רכבל בחיפה

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג יואל עם אקויטל והערכת שווי החברות

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג מבני תעשיה עם כלכלית ירושלים והערכת שווי החברות

כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות במכירת פרויקט אגירה שאובה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

כ- 1.5 מיליארד ש"ח
כ- 1.5 מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים, הערכת שווי ואיתור רוכש למתקני התפלה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

download
download

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

כ-1.5 מיליארד ש"ח
כ-1.5 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

unnamed
unnamed

ליווי שלב התפעול וייעוץ פיננסי לנתיב המהיר

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח במסגרת הסדר חוב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוזה תשתיות עירוניות

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ פיננסי בהקמת 2 תחנות כח בשיטת קוגנרציה

כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

download
download

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליכים משפטיים