משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

חוצה ישראל
חוצה ישראל

ליווי הפרויקט בתקופת הפיתוח, שלב הסגירה הפיננסית ושלב ההקמה וכן ליווי כלכלי שוטף בשלב ההפעלה של הקטעים הצפוניים (3 ו-7) של כביש 6

press to zoom
download
download

Establishing a five-year strategic plan for Ayalon Highway company

press to zoom
Israel Land Authority
Israel Land Authority

Establishing a government company that is dealing with the construction of infrastructure for new neighborhoods

press to zoom
Ministry of Health
Ministry of Health

Establishing a government company that develops and exports Israeli health services and products

press to zoom
General Accountant's Department
General Accountant's Department

assistants in improving Israeli's position in the global Doing Business index

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Developing the recommended strategy for Shikun & Binui energy via analysis of trends in the energy sector

press to zoom
Hundreds of millions of NIS
Hundreds of millions of NIS

Formulation of a Strategic Plan for senior citizens division of the Ministry of Labor and Social Affairs

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת תבענה ייצוגית

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת מו"מ עם מחזיקי האג"ח

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ליווי וזכייה במכרז לתפעול רכבל בחיפה

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג יואל עם אקויטל והערכת שווי החברות

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי מיזוג מבני תעשיה עם כלכלית ירושלים והערכת שווי החברות

press to zoom
כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בנקאי השקעות במכירת פרויקט אגירה שאובה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

press to zoom
כ- 1.5 מיליארד ש"ח
כ- 1.5 מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

press to zoom
גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

press to zoom
כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים, הערכת שווי ואיתור רוכש למתקני התפלה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

press to zoom
download
download

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

press to zoom
כ-1.5 מיליארד ש"ח
כ-1.5 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
unnamed
unnamed

ליווי שלב התפעול וייעוץ פיננסי לנתיב המהיר

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

press to zoom
מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

press to zoom
כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח במסגרת הסדר חוב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוזה תשתיות עירוניות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ פיננסי בהקמת 2 תחנות כח בשיטת קוגנרציה

press to zoom
כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

press to zoom
download
download

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

press to zoom
מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

press to zoom
עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליכים משפטיים

press to zoom