משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

משרד-האוצר.png

בקרה כלכלית ליווי תקופת ההקמה והתפעול של פלמחים

מאות מיליוני ש"ח

פיתוח תכנית אסטרטגית להרחבת הפעילות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (1).jpg
IDBLogo.svg.png

חוות דעת בעניין חוות דעת מקיפה בעניין הסולבנטיות של החברה

מילארדי ש"ח

ליווי כלכלי פיננסי של הנאמן מטעם ביהמ"ש לביצוע חקירות ובדיקות כלכליות

מאות מיליוני ש"ח

הורד (3).png
הורד (4).png

בדיקה למתן אינדיקציה להיקף הנזק והחשיפה בתביעת בעלי אג"ח

מאות מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

תכנית אסטרטגית והגברת הכנסות לכפרי הנוער בארץ

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

הערכת שווי וליווי הליך המכירה

גויס עד כה- 4 מיליון דולר
גויס עד כה- 4 מיליון דולר

ליווי החברה בגיוס הון עבור סטארטאפ בתחום הרשתות החברתיות

מעל מיליארד ש"ח
מעל מיליארד ש"ח

בנקאי השקעות לגיוס חוב

כ-1.7 מיליארד ש"ח
כ-1.7 מיליארד ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

כ-2.5 מיליארד ש"ח
כ-2.5 מיליארד ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לנתיבים מהירים

כמיליארד ש"ח
כמיליארד ש"ח

בניית מודלים פיננסיים והערכת שווי מתקני התפלה עבור יו.בי.אס

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

שירותי אינטגרציה בליווי גיבוש המכרז וההליך המכרזי בפרויקט אופק רחב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד בדבר נזקים בני"ע

כ-300 מיליון ש"ח
כ-300 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי וליווי ההליך המכרזי למכרז שיפוץ והוספת מבנה לבנק

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

איתור הזדמנויות בתחום הרכב האוטונומי

כ-20 מיליון ש"ח
כ-20 מיליון ש"ח

הכנת תכנית אסטרטגית לרכש ואספקת תרופות לשב"ס

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הערכת שווי חברת אנשי העיר

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

הערכת שווי נעמן לקראת הצעת רכש

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית תכנית חומש לתכנון רב שנתי לחטיבת האחזקה

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי לרכש ואחזקת מסוקי משטרה. כתיבת מסמכי המכרז וליווי ההתקשרות

כ-3 מיליארד ש"ח
כ-3 מיליארד ש"ח

ייעוץ לועדת דירקטוריון במיזוג יואל ואקויטל

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

איתור רוכש למתקני התפלה בישראל

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ניהול חוות דעת תשתיות

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ייעוץ וליווי בארגון מחדש של מבנה ההון

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי

כ-3.7 מיליארד ש"ח
כ-3.7 מיליארד ש"ח

ליווי סגירה פיננסית, בניית מודל פיננסי, בקרה כלכלית וליווי הליכים משפטיים

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי, ייעוץ פיננסי וליווי מנהלת בפרויקט נעים לירוק

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי תביעה ייצוגית קבוצת בזן

כ-100 מיליון ש"ח
כ-100 מיליון ש"ח

ייעוץ פיננסי להליך המכרזי לטיפול בקרקע

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

בחינת כדאיות השקעה בפרויקטי תשתיות בארה"ב

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

חוות דעת להליך בוררות

כ-50 מיליון ש"ח
כ-50 מיליון ש"ח

ליווי כלכלי של חברת נמל אשדוד בתהליך הפרטת הנמל

כ-700 מיליון ש"ח
כ-700 מיליון ש"ח

בקרה כלכלית, ליווי תקופת ההקמה ותקופת התפעול של מתקן ההתפלה פלמחים

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

ליווי מחזיקי האג"ח בהסדר חוב

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי החברה במסגרת הסדר חוב

עשרות מיליוני ש"ח
עשרות מיליוני ש"ח

חו"ד כלכלית בהליך מכרזי

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

ליווי הנהלת החברה בהליך בניית אסטרטגיה עסקית

מאות מיליוני ש"ח
מאות מיליוני ש"ח

בדיקת כדאיות פרויקט תשתיות

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי למאגר נתוני אשראי

מיליארדי ש"ח
מיליארדי ש"ח

בניית מודל כלכלי עבור פרויקטי שיקום גשרים

כ-200 מיליון ש"ח
כ-200 מיליון ש"ח

ליווי ההליך המכרזי וייעוץ פיננסי לבניית בית עירייה ברעננה

כ-500 מיליון ש"ח
כ-500 מיליון ש"ח

ליווי מציע בהגשת הצעה כולל בניית מודל פיננסי ניתוח הסכמים ודוחות כספיים