Show More
02.06.2015

סקורפיו הגישה את הצעת ההסדר המתוקנת, הכוללת מחיקה של 80 מיליון שקל מהחוב לבעלי האג"ח, דחייה של יתרת החוב של 160 מיליון שקל ל– 2019 , הפחתת ריבית וערבות של שטיינמץ

Go to link